ถุงลมโป่งพอง

ถุงลมโป่งพอง เรื่องคลาสสิคที่ทุกคนควรตระหนัก โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ เพราะคือโรคที่อาจเกิดขึ้น ถ้าคุณยังสูบบุหรี่

โรค ถุงลมโป่งพอง หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้ โดยมีลักษณะของการอุดกั้นในหลอดลมทั่วปอดทั้ง 2 ข้าง โดยจะมีการดำเนินโรคแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะและอาการเหนื่อยซึ่งอาการจะค่อยๆเป็นมากขึ้น และในที่สุดจะมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำและหัวใจวายตามมา ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนซึ่งได้แก่ ปอดบวม ภาวะหายใจวายและภาวะหัวใจวาย

ถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพองคือ

ภาวะของถุงลมภายในปอดมีการขยายตัวมากขึ้นกว่าปกติ ส่งผลให้พื้นที่ผิวปอดน้อยลง จนเกิดความยากลำบากในการหายใจ และทำให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่ได้รับออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยงมี 2 ประการใหญ่ๆ คือการได้รับสารกระตุ้นและการหายใจเอามลพิษเข้าสู่ร่างกาย

อาการของถุงลมโป่งพอง

– น้ำหนักลดเร็ว เบื่ออาหาร ซีด อ่อนเพลีย

– เหนื่อยง่าย

– เจ็บหน้าอก

สาเหตุของถุงลมโป่งพอง

สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองก็คือ การที่เราสูดสารที่เป็นพิษ อาจจะอยู่ในรูปของฝุ่นควันที่มีอานุภาพเล็ก ๆ หรือแก๊ส หรือสารเคมีเข้าไปยังปอด นอกจากนั้นสาเหตุที่เรารู้กันดี คือ การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ยิ่งสูบนานสูบมากก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการที่เราสูบเอง หรือได้รับจากสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของถุงลมโป่งพองเป็นเช่นไร

เป็นโรคที่เกิดจากการระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในหลอดลม และตัวของหลอดลมจะมีการสร้างเสมหะออกมามาก และเหนียวกว่าปกติ สุดท้ายเกิดการตีบตันของหลอดลม สำหรับส่วนของเนื้อปอด จะมีการทำลายถุงลม ทำให้พื้นที่ผิวของเนื้อปอดที่ใช้แลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง

การรักษาด้วยยา

– ยาขยายหลอดลม (Bronchodilators) มีกลไกการออกฤทธิ์ลดการหดเกร็งกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยยาจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ Beta Agonists และ Anticholinergics

– ยาสเตียรอยด์ เป็นยาที่ใช้ลดการอักเสบในปอด ซึ่งยาจะมีทั้งรูปแบบของยารับประทาน ยาให้ทางหลอดเลือด หรือยาพ่น

– ยาฟอสโฟไดเอสเทอเรส-4 อินฮิบิเตอร์ (Phosphodiesterase-4 Inhibitor) เป็นยารับประทานที่ช่วยต้านการอักเสบ ที่สามารถลดโอกาสกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รุนแรง

– ยาปฏิชีวนะ ใช้เพื่อต่อต้านการติดเชื้ออันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาการถุงลมโป่งพองแย่ลง หรือนำมาใช้เพื่อรักษาการกำเริบของโรคในกรณีที่มีภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย

ที่มา

pobpad.com

rama.mahidol.ac.th

 ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ conveyor-belts-belting.com